Obavještenje za učenike 9. razreda

Obavještavamo učenike da je škola obezbijedila svojim učenicima koji nemaju pristup na internet konekciju ili računar kući da se mogu u prostorijama škole prijavljivati...

Read More