Besplatni termini za klizanje u parku Hastahana

Obavještavamo sve učenike OŠ “Isak Samokovlija, da Općina Centar Sarajevo je i ove godine obezbjedila besplatno klizanje za učenike osnovnih škola na prostoru parka ,,Hastahana u periodu od 07.01. do 17.01.2019. godine. Svaka škola ima svoje termine klizanja, tako da je Služba izradila pregled korištenja ledene plohe.

Termini besplatnog klizanja za učenike OŠ OC (1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .