Čas u parku

U petak, 25. 10. 2019. godine učenici odjeljenja 1. c čas Tjelesnog i zdravstvenog odgoja su realizovali u dječijem igralištu vrtića Pahuljica.

Zahvaljujemo se roditeljki Sandri Šišul koja je pomogla u realizaciji ovog časa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .