0
Vijesti

Ciklus radionica u okviru realizacije projektnih aktivnosti „Nasilje ne živi ovdje – odgojna drama u nastavi“ sa učenicima od II do IX razreda naše škole nastavljen je i u maju.
Cilj radionica jeste razumijevanje šta znači sukob, šta pokreće sukob i koje su posljedice sukoba među vršnjacima, kao i uživljavanje u situaciju kada je nasilje u pitanju, metodom odgojne drame u nastavi.