Članovi Ekološke sekcije obilježili Svjetski dan voda

U saradnji sa Kantonalnom agencijom za zaštitu voda, članovi Ekološke sekcije naše škole su, 22.marta, na Vrelu Bosne prigodnim programom obilježili Svjetski dan voda.Na taj način,naša škola je i ovaj put dala svoj doprinos u obilježavanju važnih datuma.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .