0
Vijesti

U saradnji sa JU “Porodično savjetovalište” Kantona Sarajevo, a u okviru manifestacije „Dani roditelja“ u našoj školi je 18.04.2017. godine održano interaktivno predavanje za roditelje učenika od I do V razreda na temu “Postavljanje granica u odgoju “.
Ispred JU „Porodično savjetovalište“ gospodin Denyel Ismir Kovač istakao je da roditelji često miješaju pravo na odgoj bez batina sa pravom djeteta na odgoj bez granica, i tu nastaje problem. U atmosferi privrženosti, ljubavi i prihvatanja postavljaju se granice. Granice djecu umiruju, pružaju im osjećaj voljenosti i zaštićenosti.
Roditelji trebaju znati da su djeci neophodne granice koje ne služe da ih sputavaju, već da ih usmjeravaju i pruže sigurnost.