0
Vijesti

U okviru manifestacije „Dani roditelja“ u našoj školi je 18.04.2017. godine u saradnji sa JU “Terapijska zajednica Kampus” Kantona Sarajevo održano predavanje za roditelje učenika od VI do IX razreda na temu “Jačanje porodične povezanosti kao oblik prevencije ovisnosti “.
Cilj predavanja je bio da se roditelji upoznaju sa zaštitnim faktorima koji postoje u porodičnom okruženju, kao i znakovima koji ukazuju da dijete eksperimentira sa psihoaktivnim supstancama.
Kroz predavanja namijenjena roditeljima, cilj nam je da podsjetimo na ulogu koju roditelji imaju u odgoju djece, kao i na to da je porodica prvo okruženje u kojem djeca odrastaju i stiču osnovna znanja, vrijednosti i norme ponašanja – ističu iz JU “Terapijska zajednica Kampus” Kantona Sarajevo.
Predavanje je bilo dio višegodišnje uspješne saradnje naše škole sa JU “Terapijska zajednica Kampus” Kantona Sarajevo.