Dopunska nastava

Dopunska nastava organizovana je iz sljedećih predmeta:

PREDMET/RAZRED NASTAVNIK DAN ODRŽAVANJA TERMIN
2.a Mara Škrabek
2.b Belma Bašić UTORAK I smjena 11,35
II smjena 13,10
2.c Nataša Vicić SRIJEDA I smjena 12,20 – 13,10
II smjena 13,10
3.a Dženana Š.Hadrović UTORAK I smjena 11,30
II smjena 13,10
3.b Aida Dolić ČETVRTAK 11,30 – 13,10
3.c Jasmina Alečković UTORAK Ismjena 11,30
II smjena 13,10
3.d Jelena Nanić PONEDJELJAK 11,30 – 13,10
4.a Eldina Dizdar ČETVRTAK I smjena 11,35 – 12,20
II smjena 13,10 – 13,55
4.b Ajka Karić SRIJEDA I smjena 11,35 – 12,20
II smjena 13,10 – 13,55
4.c Alisa Pleho SRIJEDA I smjena 11,35 – 12,20
II smjena 13,10 – 13,55
4.d Nađa Šteta SRIJEDA I smjena 11,35 – 12,20
II smjena 13,10 – 13,55
5.a Sajma Gušič Mršo UTORAK I smjena 12,20 – 13,10
II smjena 13,10 – 13,55
5.b Dženana Osmanbegović PETAK I smjena 12,25 – 13,10
II smjena 13,10 – 13,55
5.c Slobodanka Okić SRIJEDA I smjena 12,25 – 13,10
II smjena 13,10 – 13,55
Engleski jezik, 4.r. Jasna Makan SRIJEDA – I smjena nastavnice 11,35 – 12,20
Engleski jezik, 6.r. Jasna Makan SRIJEDA – I smjena nastavnice 11,35 – 12,20
Engleski jezik, 5.r. Zehra Memić UTORAK 12,25 – 13,55 (petnaestodnevno)
Engleski jezik, 7.r. Zehra Memić SRIJEDA 12,25 – 13,55 (petnaestodnevno)
Engleski jezik, 9.r. Elma Drpljanin PONEDJELJAK 13,10 – 13,55
Matematika, 6.r. Medina Aldžić SRIJEDA
PETAK
I smjena 12,25 – 13,10
II smjena 13,00 – 13,40
Matematika, 7.r. Emina Šabić PETAK – I smjena 13,10 (blok čas)
Matematika, 8.r. Emina Šabić UTORAK 13,10 – 13,55
Matematika, 9.r. Marina Mešanović PONEDJELJAK, SRIJEDA 13,10

Ostaje mogućnost da, ovisno od teškoća učenika/ca u pojedinim nastavnim predmetima, stručni organi donesu odluku, u toku školske godine, o uvođenju dopunske nastave iz nastavnih predmeta mimo planiranih Godišnjim programom.