Edukacija o minama

Dana 07.12.2017. godine realizovana je edukacija o minama za šesti i deveti razred, u saradnji sa Eufor-om.
Isti vid edukacije realizovan je i naredni dan za učenike sedmog i osmog razreda.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .