Ekološka sekcija obilježila Dan šuma

Ekološka sekcija obilježila Dan šuma

Međunarodni dan šuma, utemeljen na Generalnoj skupštini Europske poljoprivredne organizacije 1971. godine, širom svijeta se brojnim prigodnim akcijama simbolično obilježava na prvi dan proljeća, 21.marta/ožujka.
Globalno obilježavanje Dana šuma predstavlja platformu za podizanje svijesti o važnosti svih vrsta šuma i drveća i načina na koji nas održavaju i štite.
Ovogodišnji Međunarodni dan šuma posvećen je temi “Šume i održivi gradovi”.
Povodom Međunarodnog dana šuma ekološka sekcija naše škole izradila je plakat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .