0
Vijesti

Međunarodni dan šuma, utemeljen na Generalnoj skupštini Europske poljoprivredne organizacije 1971. godine, širom svijeta se brojnim prigodnim akcijama simbolično obilježava na prvi dan proljeća, 21.marta/ožujka.
Globalno obilježavanje Dana šuma predstavlja platformu za podizanje svijesti o važnosti svih vrsta šuma i drveća i načina na koji nas održavaju i štite.
Ovogodišnji Međunarodni dan šuma posvećen je temi “Šume i održivi gradovi”.
Povodom Međunarodnog dana šuma ekološka sekcija naše škole izradila je plakat.