Ekološka svijest za ekološku budućnost

Ekološka svijest za ekološku budućnost

Godišnji sastanak članica međunarodnog programa EKOŠKOLE održan je 8. 10. 2019. godine. U ovom programu je i naša škola koju predstavlja Ekološka sekcija na čelu sa učiteljicom Jasminom Alečković. Ovaj program je značajan za našu školu iz razloga što, pored cilja da se kod učenika stvori i proširi ekološka svijest, dobijamo ekozastavu na kraju programa.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .