0
Vijesti

U sklopu projekta Udruženja građana Jesi li za basket? pod nazivom “Family day – Jesi li za basket?” u subotu, 8. jula, od 17:00 sati bit će upriličeno otvaranje prvog obnovljenog košarkaškog terena u Općini Centar ispred naše škole.
Također, iz Općine Centar naglašavaju kako se planirane aktivnosti vezane za obnovu i adaptaciju košarkaških ploha odvijaju željenom dinamikom pa će s tim u vezi igrališta na lokacijama Marijin Dvor, Ciglane, Breka 1 i 2 biti stavljena u funkciju u periodu od 30. juna do 30. jula ove godine.
Uz podršku Općine Centar i općinskog načelnika Nedžada Ajnadžića koji su podržali projekt, UG Jesi li za basket? promovira ideju obnove igrališta u Općini Centar, s namjerom da se ovaj projekt proširi na cijelu Bosnu i Hercegovinu.