0
Vijesti

U četvrtak 16.2.2017. godine, u našoj školi je održan čas o 105. motorizovanoj brigadi 1. Korpusa Armije Bosne i Hercegovine, učenicima osmih i devetih razreda koji je multimedijalno realizovala nastavnica historije Adisa Sokolović.
Ova brigada formirana je 18. februara 1993. godine i sjedište joj je bilo na području općine Centar, a borci te brigade učestvovali su u svim bitkama za odbranu Sarajeva od agresije kao i na mnogim ratištima u Bosni i Hercegovini.
Pored predmetnih nastavnika času su prisustvovale i v.d. direktorica škole Emina Čerkez – Čaušević i pedagog škole Mirsada Jaganjac.