Izdavanje sale

Nastavničko vijeće je jednoglasno usvojilo obavijest o izdavanju sale 2018/2019. školske godine uz Ugovore i sa fakturama.