Kalendar polaganja eksterne mature i aktivnosti upisa u srednje škole

Na linku ispod ovog teksta nalazi se Kalendar polaganja eksterne mature i drugih aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju.
kalendar_aktivnosti_eksterna_matura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .