0
Vijesti

U saradnji sa NVO “Društvo ujedinjenih građanskih akcija” u našoj školi se prvi put realizuje i promoviše metodologija “Krugovi prijatelja”.
Mreža vršnjačke podrške
Pristup u metodologiji “Krugovi prijatelja” funkcioniše angažovanjem vršnjaka u pružanju podrške i uključivanju u rješavanje problema zajedno sa djetetom u fokusu.
Odrasla osoba – facilitator je tu da pomogne “Krugu prijatelja”, ali vršnjaci rade sa djetetom na identifikaciji poteškoća i pronalaženju praktičnih ideja za njihovo rješavanje.
Šta su “Krugovi prijatelja”
Krug prijatelja se obično sastoji od šest do osam učenika – volontera koji se sastaju jednom sedmično sa djetetom u fokusu i facilitatorom kako bi pomogli djetetu da prevaziđe određene poteškoće. Fokus je na djetetu, a ne na njegovom ponašanju.
Empatija, podrška i razumijevanje
Projekat “Krugovi prijatelja” svojom metodologijom kreira atmosferu prihvatanja i podrške djetetu kao preduslov za njegov emocionalni razvoj i uspješno školovanje.
Nastoji se stvoriti okruženje u grupi u kojem se poštuju osjećaji i potrebe djeteta i pruža podrška i razumijevanje kada je to potrebno.
Čemu služi “Krug prijatelja”
Krugovima prijatelja gradimo mrežu podrške za svako dijete kroz: promicanje socijalne uključenosti djece, poticanja prihvaćanja i razumijevanja u vršnjačkoj grupi, smanjivanje izazovnog ponašanja kod djece, ohrabrivanje djeteta da se uključi u grupu i prihvati njena pravila, pružanje podrške djetetu da se uspješno nosi sa određenim promjenama, pomoć djetetu da stekne što više prijatelja.
Iz “Krugova prijatelja” izravnu korist imaju djeca koja su povučena u socijalnim odnosima, djeca koja se osjećaju izolirano i usamljeno u vršnjačkoj grupi.
DIJETE NAM JE CENTAR SVIJETA – SVAKO DIJETE POSEBNA PLANETA!