Naša škola i direktor škole Kenan Vučijak, dobitnici Zlatne povelje “Linus Pauling – Škola za 21. vijek”

U srijedu 03.04.2013. održana je dodjela priznanja Zlatne povelje “Linus Pauling – Škola za 21. vijek” za doprinos u obrazovanju mladih u duhu društvene demokratizacije. Pored naše škole priznanje su dobile i OŠ “Hasan Kikić” te OŠ “Safvet-beg Bašagić” i njihovi direktori Asim Torlak i Lejla Dizdarević. Priznanja je uručio predsjednik Stalnog komiteta Internacionalne Lige humanista Stjepan Mesić.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .