Pobjednici takmičenja “Upozoravanje na mine”

U OŠ “Mehmed beg Kapetanović Ljubušak” 10.11.2012.g. Crveni križ općine Centar Sarajevo održao je 17. Općinsko takmičenje iz programa “Upozoravanje na mine” učenika osnovnih škola Općine Centar, na kojem je učestvovalo deset osnovnih škola.

Ekipe škola su činila po tri člana. Naša škola je nastupila sa učenicima: Alma Abaspahić, Amila Mašović, Toni Trstenjak i zamjena Hana Haljevac. Vođa/instruktor ekipe je nastavnik Mirsad Cvrk. Osvojili smo 1. mjesto.

Vijest je objavljena i u listu “Dnevni avaz”, dana 13.11.2012. godine.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .