0
Obavještenja

Centar obrazovnih inicijativa „ Step by Step“ u partnerstvu sa Fondom otvoreno društvo BiH i USAID-om 28.10.2016. godine u Sarajevu organizira Sajam obrazovanja na kojem će biti predstavljeni priručnici za nastavnike i nastavnice nastali u okviru trogodišnjeg projekta „Obrazovanje za pravično društvo“.

Na priručniku „Vodič za nastavnike kroz planiranje“ sa još 30 eksperata i ekspertica iz oblasti kurikuluma sarađivala je i nastavnica naše škole Eldina Dizdar, kao jedna od koautorica. Priručnici će na sajmu biti promovirani i besplatno podjeljeni učesnicima i gostima te će se na taj način doprinijeti kvaliteti obrazovne prakse u bosanskohercegovačkim osnovnim školama.