Naši učenici u posjeti Prvoj bošnjačkoj gimnaziji

Naši učenici su posjetili Prvu bošnjačku gimnaziju.

Hvala pedagogici Mirsadi koja je išla u posjetu sa učenicima.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .