NASTAVNICI NAŠE ŠKOLE EDUCIRANI NA POLJU ODNOSA SA JAVNOŠĆU

22. i 23. 10. 2016. godine FOD BiH u sklopu projekta „Dobre prakse u obrazovanju“ realizirao je seminar pod nazivom „Edukacija na polju odnosa sa javnošću“. Edukaciji su kao učesnice prisustvovale nastavnice naše škole Amra Šoto i Eldina Dizdar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .