Nastavnici

SLIKE NASTAVNIKA MOŽETE POGLEDATI OVDJE

Svi nastavnici/ce razredne nastave i nekoliko nastavnika predmetne nastave su prošli početnu obuku, a jedan broj i naprednu obuku za primjenu Metodologije usmjerenu na dijete (što nesumnjivo olakšava rad u devetogodišnjem obrazovanju i odgoju), jedna učiteljica obuku za mentora, a četiri nastavnice iz predmetne nastave i pedagogica su certificirani za primjenu RWCT metoda i tehnika u nastavi. Petnaest nastavnika/ca je prošlo obuku „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“ tj. za primjenu aktivnih metoda i tehnike učenja u nastavi. Jedna nastavnica razredne nastave i pedagog škole su certificirani treneri za Metodologiju usmjerenu na dijete, a jedna nastavnica predmetne nastave i pedagog – psiholog za RWCT metode. Nastavnica razredne nastave i pedagogica su prošle obuku za trenera za projekat „Unapređenje djelotvornosti škole“, a pedagogica je certificirani trener za oblast „Socijalna pravda“, na regionalnom nivou.

BROJ I STRUKTURA NASTAVNOG OSOBLJA

Izvršitelji Broj Stručna sprema
M Ž Svega VSS SSS
Razredna nastava 0 18 18 15 3 1
Predmetna nastava 4 25 29 23 6 0
Ukupno 4 43 47 38 9 1

NASTAVNICI PRIPRAVNICI / Volonteri

Ime i prezime Nastavni predmet Mentor
Emira Ajnađić Razredna nastava Sajma G. Mršo
Hava Salkić Razredna nastava Mirela Suljević
Elma Habibović Razredna nastava Eldina Dizdar
Samra Muminović Engleski jezik Alma Čatal
Ilda Edina Karić Engleski jezik Elma Drpljanin
Emin Bešo Matematika Emina Šabić
Amila Dervišević B/H/S jezik i književnost Nevzeta Doljančić
Amra Akšamović Kultura življenja Emina Č. Čaušević
Adnan Habibović Tjelesni i zdravstveni odgoj Ajla Hadžikadunić

Osim individualnog stručnog usavršavanja na nivou škole svaki nastavnik/ca i stručni saradnik obavezni su prisustvovati stručnim aktivima kao i drugim oblicima usavršavanja u organizaciji škole, PPZ i drugih obrazovnih institucija. Nastavnici/ce kojima naša škola nije matična, obavezno stručno individualno usavršavanje realizuju u svojim školama.

U okviru Projekta „Zajednica učenja“, u organizaciji COI „ Step By Step“, podržanog od Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih i PZ, nastavnici/ce koji se , na dobrovoljnoj osnovi, opredijele za ovaj vid stručnog usavršavanja, individualno stručno usavršavanje će realizovati u okviru zajednice učenja, a zavisno od izabrane tematike (standarda kvaliteta). Dopuna Programa usavršavanja će se izvršiti na sjednici NV poslije edukacije nastavnika/ca.

Istim su obuhvaćeni sljedeći nastavnici/ce: Z. Martinović, M. Suljević, J. Aličković, S. G. Mršo, Dž. Osmanbegović i G. Hadžić.

Prema istraženim potrebama u toku školske godine škola može organizovati kolektivno usavršavanje angažovanjem stručnjaka iz različitih oblasti, ali i nastavnika/ca – trenera u okviru škole.