Nastavnici

Martinović Zejna
nastavnik Razredne nastave

Dolić Aida
nastavnik Razredne nastave

Suljević Mirela
nastavnik Razredne nastave

Alečković Jasmina
nastavnik Razredne nastave

Bašić Belma
nastavnik Razredne nastave

Dizdar Eldina
nastavnik Razredne nastave

Lika Monika
nastavnik Razredne nastave

Šabanić – Hadrović Dženana
nastavnik Razredne nastave

Nanić Jelena
nastavnik Razredne nastave

Šteta Nađa
nastavnik Razredne nastave

Pleho Alisa
nastavnik Razredne nastave

Vicić Nataša
nastavnik Razredne nastave

Okić Slobodanka
nastavnik Razredne nastave

Osmanbegović Dženana
nastavnik Razredne nastave

Gušić – Mršo Sajma
nastavnik Razredne nastave

Karić Ajka
nastavnik Razredne nastave

Drpljanin Elma
nastavnik Engleskog jezika

Memić Zehra
nastavnik Engleskog jezika

Šoto Amra
nastavnik Tehničke kulture

Velić Mirnesa
nastavnik Tehničke kulture

Šabić Emina
nastavnik Matematike

Mešanović Marina
nastavnik Matematike

Batinić Dženita
nastavnik Biologije i Zdravih životnih stilova

Aliustić Nizama
nastavnik Muzičke kulture

Pašić Maida
nastavnik Fizike

Čerkez-Čaušević Emina
nastavnik Hemije, D/K/R, Zdravih životnih stilova i Kulture življenja

Velić Sabina
nastavnik Informatike

Aldžić Medina
nastavnik Informatike i Matematike

Hadžikadunić Ajla
nastavnik Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Podgorica Alen
nastavnik Likovne kulture

Sokolović Adisa
nastavnik Historije

Vučijak Lejla
nastavnik Njemačkog jezika

Dedić Naisa
nastavnik Vjeronauke

Cvrk Mirsad
nastavnik D/K/R i Građanskog obrazovanja

Memčić Brajanović Amira
nastavnik Islamske vjeronauke

Bogilović Sabiha
nastavnik Islamske vjeronauke

Kazija Jasmina
nastavnik Geografije

Sirćo Sanela
nastavnik Geografije

Kulić Melisa
nastavnik BJK, HJK, SJK

Duran Sanja
nastavnik hemije

Hasibović-Ibišević Amina
nastavnik BJK, HJK, SJK

Numanović Samra
nastavnik BJK, HJK, SJK

Hajdarbašić Zina
nastavnik Engleskog jezika

Mejrić Diana
nastavnik Njemačkog jezika

Dautbašić Emina
nastavnik BJK, HJK, SJK

Svi nastavnici/ce razredne nastave i nekoliko nastavnika predmetne nastave su prošli početnu obuku, a jedan broj i naprednu obuku za primjenu Metodologije usmjerenu na dijete (što nesumnjivo olakšava rad u devetogodišnjem obrazovanju i odgoju), jedna učiteljica obuku za mentora, a četiri nastavnice iz predmetne nastave i pedagogica su certificirani za primjenu RWCT metoda i tehnika u nastavi. Petnaest nastavnika/ca je prošlo obuku „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“ tj. za primjenu aktivnih metoda i tehnike učenja u nastavi. Jedna nastavnica razredne nastave i pedagog škole su certificirani treneri za Metodologiju usmjerenu na dijete, a jedna nastavnica predmetne nastave i pedagog – psiholog za RWCT metode. Nastavnica razredne nastave i pedagogica su prošle obuku za trenera za projekat „Unapređenje djelotvornosti škole“, a pedagogica je certificirani trener za oblast „Socijalna pravda“, na regionalnom nivou.

Osim individualnog stručnog usavršavanja na nivou škole svaki nastavnik/ca i stručni saradnik obavezni su prisustvovati stručnim aktivima kao i drugim oblicima usavršavanja u organizaciji škole, PPZ i drugih obrazovnih institucija. Nastavnici/ce kojima naša škola nije matična, obavezno stručno individualno usavršavanje realizuju u svojim školama.

U okviru Projekta „Zajednica učenja“, u organizaciji COI „ Step By Step“, podržanog od Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih i PZ, nastavnici/ce koji se , na dobrovoljnoj osnovi, opredijele za ovaj vid stručnog usavršavanja, individualno stručno usavršavanje će realizovati u okviru zajednice učenja, a zavisno od izabrane tematike (standarda kvaliteta). Dopuna Programa usavršavanja će se izvršiti na sjednici NV poslije edukacije nastavnika/ca.

Istim su obuhvaćeni sljedeći nastavnici/ce: Z. Martinović, M. Suljević, J. Aličković, S. G. Mršo i Dž. Osmanbegović.

Prema istraženim potrebama u toku školske godine škola može organizovati kolektivno usavršavanje angažovanjem stručnjaka iz različitih oblasti, ali i nastavnika/ca – trenera u okviru škole.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .