Nastavnici

Martinović Zejna
nastavnik Razredne nastave

Dolić Aida
nastavnik Razredne nastave

Suljević Mirela
nastavnik Razredne nastave

Alečković Jasmina
nastavnik Razredne nastave

Škrabek Mara
nastavnik Razredne nastave

Bašić Belma
nastavnik Razredne nastave

Dizdar Eldina
nastavnik Razredne nastave

Lika Monika
nastavnik Razredne nastave

Šabanić – Hadrović Dženana
nastavnik Razredne nastave

Nanić Jelena
nastavnik Razredne nastave

Šteta Nađa
nastavnik Razredne nastave

Pleho Alisa
nastavnik Razredne nastave

Vicić Nataša
nastavnik Razredne nastave

Okić Slobodanka
nastavnik Razredne nastave

Osmanbegović Dženana
nastavnik Razredne nastave

Gušić – Mršo Sajma
nastavnik Razredne nastave

Karić Ajka
nastavnik Razredne nastave

Tanjaš Seida
nastavnik Geografije

Drpljanin Elma
nastavnik Engleskog jezika

Memić Zehra
nastavnik Engleskog jezika

Šoto Amra
nastavnik Tehničke kulture

Velić Mirnesa
nastavnik Tehničke kulture

Šabić Emina
nastavnik Matematike

Mešanović Marina
nastavnik Matematike

Batinić Dženita
nastavnik Biologije i Zdravih životnih stilova

Aliustić Nizama
nastavnik Muzičke kulture

Kapić Selma
nastavnik B/H/S jezika i književnosti

Hadžić Gordana
nastavnik B/H/S jezika i književnosti

Pašić Maida
nastavnik Fizike

Čerkez-Čaušević Emina
nastavnik Hemije, D/K/R, Zdravih životnih stilova i Kulture življenja

Pleh Almir
nastavnik Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Hadžikadunić Ajla
nastavnik Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Aldžić Medina
nastavnik Informatike i Matematike

Velić Sabina
nastavnik Informatike

Podgorica Alen
nastavnik Likovne kulture

Dedić Naisa
nastavnik Vjeronauke

Vučijak Lejla
nastavnik Njemačkog jezika

Cvrk Mirsad
nastavnik D/K/R i Građanskog obrazovanja

Dautbašić Emina
nastavnik B/H/S jezika i književnosti

Makan Jasna
nastavnik Engleskog jezika

Sokolović Adisa
nastavnik Historije

Spahić – Ćorović Belma
nastavnik Historije

Mešić Samir
nastavnik Njemačkog jezika

Dacić Emina
nastavnik Islamske vjeronauke

Bogilović Sabiha
nastavnik Islamske vjeronauke

Mujabašić Siniša
nastavnik Katoličkog vjeronauka

Kazija Jasmina
nastavnik Geografije

Svi nastavnici/ce razredne nastave i nekoliko nastavnika predmetne nastave su prošli početnu obuku, a jedan broj i naprednu obuku za primjenu Metodologije usmjerenu na dijete (što nesumnjivo olakšava rad u devetogodišnjem obrazovanju i odgoju), jedna učiteljica obuku za mentora, a četiri nastavnice iz predmetne nastave i pedagogica su certificirani za primjenu RWCT metoda i tehnika u nastavi. Petnaest nastavnika/ca je prošlo obuku „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“ tj. za primjenu aktivnih metoda i tehnike učenja u nastavi. Jedna nastavnica razredne nastave i pedagog škole su certificirani treneri za Metodologiju usmjerenu na dijete, a jedna nastavnica predmetne nastave i pedagog – psiholog za RWCT metode. Nastavnica razredne nastave i pedagogica su prošle obuku za trenera za projekat „Unapređenje djelotvornosti škole“, a pedagogica je certificirani trener za oblast „Socijalna pravda“, na regionalnom nivou.

Osim individualnog stručnog usavršavanja na nivou škole svaki nastavnik/ca i stručni saradnik obavezni su prisustvovati stručnim aktivima kao i drugim oblicima usavršavanja u organizaciji škole, PPZ i drugih obrazovnih institucija. Nastavnici/ce kojima naša škola nije matična, obavezno stručno individualno usavršavanje realizuju u svojim školama.

U okviru Projekta „Zajednica učenja“, u organizaciji COI „ Step By Step“, podržanog od Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih i PZ, nastavnici/ce koji se , na dobrovoljnoj osnovi, opredijele za ovaj vid stručnog usavršavanja, individualno stručno usavršavanje će realizovati u okviru zajednice učenja, a zavisno od izabrane tematike (standarda kvaliteta). Dopuna Programa usavršavanja će se izvršiti na sjednici NV poslije edukacije nastavnika/ca.

Istim su obuhvaćeni sljedeći nastavnici/ce: Z. Martinović, M. Suljević, J. Aličković, S. G. Mršo, Dž. Osmanbegović i G. Hadžić.

Prema istraženim potrebama u toku školske godine škola može organizovati kolektivno usavršavanje angažovanjem stručnjaka iz različitih oblasti, ali i nastavnika/ca – trenera u okviru škole.