Nove edukativne igre za naše učenike

Naša škola obezbijedila je nove edikativne igre za djecu u produženom boravku.