Obavijest za korisnike produženog boravka o plaćanju za mjesec juni 2019.godine u skladu sa ugovorom