0
Obavještenja

Obavještavamo učenike da je škola obezbijedila svojim učenicima koji nemaju pristup na internet konekciju ili računar kući da se mogu u prostorijama škole prijavljivati za online upis u srednje škole u periodu od 9.00 do 13.00 sati. Napominjemo da Online upis počinje od 27.06.2017. godine, na dan objavljivanja KONKURSA za prijem učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2017/2018. godini. Kontakt osoba je nastavnica Medina Aldžić.
Također, nakon završetka upisnog roka za upis učenika u prvi razred srednjih škola, potrebno je dokumentaciju predati u srednju školu u koju su primljeni od 5. do 7. jula, odnosno nakon drugog upisnog roka 14. i 15. jula.