Obavještenje: Ponedjeljak nenastavni i neradni dan

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo je odluku o izmjeni školskog kalendara za 2016/2017. godinu, prema kojoj u ponedjeljak 26. decembra 2016. godine u svim osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo neće biti realiziran nastavni proces, čime se ovaj dan smatra neradnim i nenastavnim.

S obzirom da se ove godine Božić obilježava u nedjelju, 25. decembra 2016. godine, Ministarstvo je zaprimilo određeni broj zahtjeva za izmjenu školskog kalendara za 2016/2017. godinu, kako bi ponedjeljak 26. decembra 2016. godine bio proglašen neradnim i nenastavnim danom.

Kao što je poznato, u posljednje tri godine školskim kalendarom se predviđa obilježavanje vjerskih praznika – Božića i Uskrsa (pravoslavnog i katoličkog), na način da se u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo spomenuti vjerski praznici obilježavaju kao neradni i nenastavni dani.

Naglasili su i da će nastava planirana za ponedjeljak 26. decembra 2016. godine biti nadoknađena do kraja nastavne godine, a o terminu nadoknade ovog školskog dana Ministarstvo će blagovremeno informirati sve škole.

obavjestenje

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .