0
Obavještenja

Dana 5.10.2017. godine obilježava se kao Dan nastavnika u Kantonu Sarajevo.
S obzirom da je Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju definisan kao radni nenastavni dan, nastava neće biti realizovana u školi niti će raditi produženi boravak.
Takođe je Dan nastavnika planiran i školskim kalendarom pa se neće ni nadoknađivati.
Uprava škole