Obilježavanje Dana ljudskih prava

Obilježen Dan LJUDSKIH PRAVA i ove godine u našoj školi. Prezentacija radova u učionici i najbolji radovi objavljeni/postavljeni u holu škole.
Poruka mladih je DA SU ODRASLI ČLANOVI DRUŠTVA OBAVEZNI POŠTIVATI I PRIMJENJIVATI UNIVERZALNU DEKLARACIJU U BiH i svijetu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .