0
Aktivnosti biblioteke, Vijesti

Dana 1.12.2017. godine, čas iz medijske kulture u VI c razredu, posjetila je bibliotekarka naše škole Saliha Kaliman. Svojim zanimljivim predavanjem o radu i značaju biblioteka kod nas,ali i širom svijeta, podsjetila nas je na najvažnije pravilo koje ne smijemo zaboraviti: čitati!
Putem videopriloga učenici su mogli vidjeti različite svjetske projekte, koji rade na očuvanju biblioteka, te ih približavaju djeci. Jedan od takvih je Putujuća bus-biblioteka ili Biblioteka koja putuje na magarcu u Kolumbiji itd.
Učenici su aktivno učestvovali i postavljali zanimljiva pitanja na koje su dobili jasne i korisne odgovore.
Ovo je jedan u nizu projekata saradnje Aktiva maternjeg jezika i književnosti sa Školskom bibliotekom, koje planiramo realizirati i u budućnosti.

Selma Kapić, prof.