Održano opštinsko takmičenje iz matematike

Opštinsko takmičenje iz matematike za 7.,8. i 9. razrede održano je u subotu, 11.04.2015.godine, u prostorijama JU OŠ „Hasan Kaimija“.
Postignuti su sljedeći rezultati.
VII razredi (ekipno):
1. „ISAK SAMOKOVLIJA“
2. „Musa Ćazim Ćatić“
3. „Safet-beg Bašagić“
4. „Alija Nametak“
5. „Hasan Kaimija“
6. „Katolički školski centar“
7. „Silvije Strahimir Kranjčević“
8. „Hasan Kikić“
9. „Nafija Sarajlić“
10. „Vladislav Skarić“
11. „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“

Naši učenici su postigli zavidne rezultate i to: Mak Mešanović – 2. mjesto, Mersid Pilipović – 3. mjesto i Neira Katana – 5. mjesto.

VIII razredi (ekipno):
1. „Musa Ćazim Ćatić“
2. „Vladislav Skarić“
3. „Safet-beg Bašagić“
4. „ISAK SAMOKOVLIJA“
5. „Nafija Sarajlić“
6. „Hasan Kikić“
7. „Hasan Kaimija“
8. „Katolički školski centar“
9. „Alija Nametak“
10. „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“

Učenik Bakir Bajrović osvojio je 3. mjesto.

IX razredi (ekipno):
1. „Musa Ćazim Ćatić“
2. „Nafija Sarajlić“
3. „Katolički školski centar“
4. „Safet-beg Bašagić“
5. „Alija Nametak“
6. „ISAK SAMOKOVLIJA“
7. „Hasan Kikić“
8. „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“
9. „Vladislav Skarić“
10. „Hasan Kaimija“
11. „Silvije Strahimir Kranjčević“

Pojedinačno učenica Martina Larma osvojila je 6. mjesto sa zavidnih 96 bodova.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .