0
Vijesti

21.04.2018. godine Održano je Opštinsko takmičenje iz pružanja prve pomoći.
Ekipa naše škole bila je u sastavu: Alexandra Lola Blažević, Adna Husić, Nejra Hozbo, Lamija Čaušević, Mirza Dervanović, Tarik Čengić.
Fotograf: Kai Miletić. Rezervni članovi: Hana Buzar, Hana Džananović, Lamija Selimović.
Osvojili su 3. mjesto.
Čestitke učenicima i nastavnici Dženiti Batinić i sretno na kantonalnom takmičenju.