0
Vijesti

Dana 21.10.2016. godine /petak/ u vremenu od 08:50 do 09:35 sati u prostorijama OŠ „Isak Samokovlija“ Služba za civilnu zaštitu općine Centar organizirala je predavanje o zaštititi od požara za učenike VIa i VIb razreda.

Predavanje su održali pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Bjelave“. U toku predavanja prikazan je film o stvarnom događaju kad je požar zahvatio jedan fudbalski stadion.

Učenici su mogli naučiti koji su mogući uzroci požara, koje mjere treba poduzeti da ne dođe do požara, te kako se treba ponašati u slučaju njegovog izbijanja.
Učenicima je posebno skrenuta pažnja da ne smiju sami pokušavati gasiti požar kako se ne bi ozlijedili ili na drugi način ugrozili svoj život i zdravlje, već da po izbijanju eventualnog požara obavijeste ukućane ili da pozovu nadležne službe (vatrogasci, policija, hitna pomoć i sl.).