0
Vijesti

Danas je, u odjeljenju 7.b, realizovan ogledni čas iz predmeta biologija.
Nastavna jedinica bila je: Upoznavanje spoljašnje i unutrašnje građe ribe. Građu pastrmke su radili na ribi, a šarana koristeći IKT. Na času je pokazano da se i građa ribe može uraditi bez žrtvovanja životinje.
Nastavnica koja je realizovala čas je Dženita Batinić.