Posjeta Centru za edukaciju hitne medicinske pomoći

U petak, 29. 11. 2019. godine učenici odjeljenja 1...
Više

Učenici VII razreda posjetili Crveni križ

Učenici VII razreda posjetili 29.11.2019...

Više

Akcija pošumljavanja Nahorevo i izlet na Skakavac

Dana 27.11.2019.godine,

Više

Čarolija darivanja

Učenici VII c odjeljenja odlučili su priključiti se akciji Čaroliji darivanja i obradovati jednu dje...

Više

Čas Društva kulturno-historijske znamenitosti zavičaja

Dana 28.11.2019. učenici 5...

Više

Posjeta mljekari Milkos

U srijedu, 27. 11. 2019. godine

Više

Kongres “Djeca – stubovi svijeta”

Od 18-22. novembra 2019...

Više

Priredba povodom Dana državnosti BiH

Povodom Dana Državnosti Bosne i Hercegovine održana je priredba u kino-sali škole.
Dio atmosfere ...

Više

Biblioteka za slijepa i slabovidna lica

Učenici, članovi sekcije Klub čitalaca OŠ „Isak Samokovlija“ uzrasne dobi četvrtog i petog razreda posjetili su Biblioteku

Više

Posjeta odjeljenja 1.c Bosna Bank Internacional

U petak, 15. 11. 2019. godine učenici odjeljenja 1...

Više