Početak nastave u II polugodištu

Nastava u II polugodištu počinje u ponedjeljak 29.1.2018. godine prema sljedećem rasporedu smjena:
I smjena: 1.c, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 5.a, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 8.c
II smjena: 1.a, 1.b, 2.a, 3.d, 4.b, 4.c, 4.d, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c, 9.a, 9.b, 9.c

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .