Porodični dan u parku Hastahana

Porodičnom danu, koji je održan u subotu 11.2.2017. godine na ledenoj plohi u parku Hastahana na Marijin Dvoru, prisustvovali su i učestvovali u aktivnostima i učenici naše škole u pratnji v.d. direktorice Emine Čerkez – Čaušević i nastavnice Amre Šoto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .