POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

 
 
 

I
Upis djece u prvi razred osnovne škole vršit će se u APRILU, u terminu od 01.04. do 30.04.2020. godine.
U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu, te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u aprilskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge mogu se prijaviti u augustu.

II
U prvi razred školske 2020/2021.godine će se upisati djeca koja do 01.03.2020.godine imaju navršenih pet i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

III
Školsko područje JU OŠ „Isak Samokovlija“ obuhvata sljedeće ulice:
Augusta Brauna, Dolina, Đoke Mazalića, fra Anđela Zvizdovića, Hamida Dizdara, Hamze Hume, Herceg Stjepana, Hiseta, Kotromanića, Kralja Tvrtka, Magribija, Turhanija, Vrazova, Valtera Perića, Vrbanja, Trg Bosne i Hercegovine, Koste Hermana, Franje Račkog, Franca Lehara, Mustaj-bega Fadilpašića, Safeta Mujića, Maglajska, Kalmija Baruha, Halida Nazečića, Kalemova, Tešanjska, Halida Kajtaza, Hasana Bibera, Kranjčevićeva od broja 1 do broja 43 i od broja 2 do broja 34, Maršala Tita od broja 1 do broja 7 i od broja 2 do broja 12, Zmaja od Bosne od broja 1 do broja 3 i od broja 2 do broja 8, Vilsonovo šetalište od broja 2 do broja 6, Tešanjska od broja 1 do broja 21 i od broja 2 do broja 42, Avde Jabučiće od broja 1 do broja 11 i od broja 2 do broja 12, Muhameda ef. Pandže od broja 14 do broja 42 i od broja 353 do 357.

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, po zahtjevu roditelja/staratelja, Škola može upisati i učenike koji ne pripadaju navedenom školskom području, u skladu sa raspoložim prostorima i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 30/18).

IV
Za upis djece u prvi razred školske 2020/2021 godine potrebno je da roditelj/staratelj djetata popuni obrazac „Prijava za upis djeteta u prvi razred 2020/2021. godine“, te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole: info@osis.edu.ba ili putem pošte na adresu: Fra Anđela Zvizdovića 1., Sarajevo.

V
Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji dužni su dostaviti po okončanju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na adresu Škole.

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:
1. Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija,
2. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća,
3. Certifikat/uvjerenje da je dijete pohađalo Obavezni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu koju izdaje predškolska ustanova,
4. CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.

O terminu dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obavješteni putem internet stranice Škole.

LINK NA ONLINE FORMU ZA UPIS(u slučaju da ispunite formu potrebno je potpisan dokument dostaviti sa osalom dokumentacijom)