0
Vijesti

U petak, 28.02.2017. godine u 12:30 sati u kino sali škole učenicima VIII i IX razreda, ispred Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, prof.dr. Muratbegović Elvedin održao je prezentaciju na temu “Maloljetnička delinkvencija“.
Pokušali smo doći do odgovora na mnoga pitanja kao što su: Šta može uraditi moja škola u odgovoru na nasilje nad djecom? Kako reagujemo na slučajeve nasilja nad djecom? Kako prepoznati nasilje nad djecom? Kako će stručna služba u školi prepoznati znakove rizika za društveno neprihvatljivo ponašanje? Diskutovali smo i o cyberbullyingu – nasilju među vršnjacima putem društvenih mreža koje je u porastu!