Produženi boravak u posjeti Sarajevo Holiday Marketu

Dana 6.12.2019. godine učenici škole, korisnici produženog boravka posjetili su Sarajevo Holiday Market u parku Hastahana.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .