Projekat: Podrška inkluzivnom obrazovanju

Udruženje „Život sa DOWN SY“ organizovalo je edukaciju za nastavnike osnovnih i srednjih škola, edukacija je održana je 04.11. i 11.11.2014. godine. Prisutne su bile učiteljice naše škole Šabanić-Hadrović Dženana i Pleho Alisa.

downov-sindrom-01
downov-sindrom-02

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .