0
Vijesti

Dana 24.11.2017. i 30.11.2017. godine u našoj školi održane su tri radionice na temu “Omladinski aktivizam i zagovaranje” u okviru projekta “Učešće mladih Općine Centar na lokalnom nivou”.
Projektne aktivnosti sa školama i omladinskim organizacijama implementira udruženje za mlade “NYGEA”, a Općina Centar finansira projekat.
Inače, cilj projekta je da mladi iz Općine Centar steknu vještine kojima se jača njihova uloga u lokalnoj zajednici na teme kao što su aktivizam, zagovaranje, demokratija, volontiranje i lobiranje te se kao rezultat pojačava saradnja mladih i lokalne uprave.