Radionice za učenike „Nasilje ne živi ovdje – odgojna drama u nastavi“

U našoj školi tokom mjeseca aprila počela je realizacija projekta „Nasilje ne živi ovdje- odgojna drama u nastavi“. Projekat je podržan od Federalnog ministarstva obrazovanja , a kreiran od strane Projektnog tima naše škole. Evo kako teku prve radionice sa učenicima.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .