Druženje sa penzionerkama – projekat “Volontiranje je COOL”

„Nismo vas zaboravili“- realizacija druženja sa penzionerkama sa MZ Marijin Dvor i penzionerkama naše škole, uz zabavni program, kolač i sok, kao i darovanje čestitki i cvijeća za 8.mart,Dan žena

Koordinator: Mersiha Bazdulj,         Lara Sutović, učenica
prof.njemačkog jezika

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .