Realizovana pedagoška radionica sa učenicima i roditeljima odjeljenja 3.b

U utorak, 29.11.2016. godine u 17:40 h u prostorijama škole sa učenicima/ama i roditeljima odjeljenja 3.b realizovana je pedagoška radionica na temu:”Sociometrijsko ispitivanje odnosa među učenicima i značaj razvoja socijalnih vještina kod učenika”.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .