Roditeljski sastanak za korisnike usluga produženog boravka

U četvrtak, 28.06.2018. godine s početkom u 17:00 sati, održat će se roditeljski sastanak u kino – sali škole za korisnike usluga produženog boravka, roditelje koji planiraju i žele koristiti usluge produženog boravka kao i roditelje čija su se djeca upisala u prvi razred školske 2018/2019. godine.

Uprava škole

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .