Saopštenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS: Nastava u osnovnim i srednjim školama bit će skraćena

Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade i Vladi Kantona Sarajevo upućen je neuobičajeno veliki broj poziva građana, koji se odnosi na mogućnost obustave nastave u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo.

Podsjećamo da je važećim zakonima iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja propisano da se odgojno-obrazovni rad smije prekidati samo u slučaju elementarne nepogode, epidemije ili sličnih opravdanih razloga.

Prema informacijama Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša proglašena je epizoda UZBUNA, koja zahtijeva poduzimanje mjera propisanih Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

Kako su trenutne vrijednosti parametara, značajnih za utvrđivanje stepena zagađenosti zraka povećane na nivo koji zahtijeva mjere iz proglašene epizode UZBUNE, Ministarstvo za obrazovanje, obrazovanje, nauku i mlade je odlučilo da se nastava u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo neće obustavljati.

U okviru mjera uradit će se sljedeće:

1. Nastavni proces će se prilagoditi na način da se redovna nastava okonča do 17:00 sati;

2. Vannastavne aktivnosti se neće realizirati

3. Djeci sa zdravstvenim smetnjama omogućit će se odsustvovanje sa nastave i

4. Slobodno vrijeme između časova učenici neće provoditi na otvorenim školskim prostorima.

Pozivamo sva građane Kantona Sarajevo da se pridržavaju mjera propisanih Planom Vlade Kantona Sarajevo za epizodne situacije.

M I N I S T A R
Prof.dr. Elvir Kazazović

Originalno saopštenje možete pogledati ovdje

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .