Satnica od 27.12.2016. do 30.12.2016. godine

U skladu sa uputama MONKS, nastava u JUOŠ “Isak Samokovlija” će se realizovati po navedenim satnicama i smjenama.
I smjena:
1. 8:00 – 8:30
2. 8:35 – 9:05
3. 9:10 – 9:40
Veliki odmor 20 minuta
4. 10:00 – 10:30
5. 10:35 – 11:05
6. 11:10 – 11:40

II smjena:
1. 13:00 – 13:30
2. 13:35 – 14:05
3. 14:10 – 14:40
Veliki odmor 20 minuta
4. 15:00- 15:30
5. 15:35 – 16:05
6. 16:10 – 16:40
Sve vannastavne aktivnosti se odgađaju, a učenici će za vrijeme pauza boraviti u prostorijama škole.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .