Sekcije u školskoj 2018/2019.

NAZIV SEKCIJE VODITELJ DAN ODRŽAVANJA TERMIN
Klub čitalaca i „Lapbooking“ radionice Ajka Karić, Nađa Šteta PONEDJELJAK 10,45 – 11,30
 

Modelarska sekcija

 

Slobodanka Okić, Alma Čelik

PONEDJELJAK

1.-smjena

2.-smjena

 

10,45 – 11,30

13,10 – 13,55

Ekološka sekcija (2. – 5. razred) Jelena Nanić, Jasmina Alečković ČETVRTAK

SRIJEDA

11,30 – 13,10

12,20 -13,10

Dramsko – recitatorska sekcija Dženana Šabanić-Hadrović

Monika Lika

UTORAK I smjena 11,30

II smjena 13,10

Dramsko – recitatorska sekcija Selma Kapić UTORAK 13,10 – 14,00
Literarna Zejna Martinović ČETVRTAK 12,20 – 13,45
Crveni križ Mara Škrabek
Likovna sekcija Dženana Osmanbegović, Mirela Suljević SRIJEDA – I smjena 11,35 – 13,50

Saobraćajna sekcija

Sajma Gušić-Mršo,      Nataša Vicić SRIJEDA – I smjena 12,20 – 13,50
Mladi kreativci Belma Bašić SRIJEDA I smjena 11,30

II smjena – 13,10

Prava djeteta Eldina Dizdar, Alisa Pleho PONEDJELJAK 12,20 – 14,00
Prva pomoć Dženita Batinić ČETVRTAK 13,10
Novinarska i filimska sekcija Emina Dautbašić PONEDJELJAK/ČETVRTAK 13,10 / 13,10
sekcija Gordana Hadžić ČETVRTAK (petnaestodevno) 12,30 – 13,45
Kulturno – historijska sekcija Adisa Sokolović PONEDJELJAK (petnaestodnevno) 13,10
Naučno – tehnička sekcija Mirnesa Velić SRIJEDA 13,10
SPARKreators – mlađi uzrast Mirnesa Velić ČETVRTAK 13,10
Sportsko – tehnička sekcija Amra Šoto SRIJEDA 13,10
SPARKreators – ROBOTIKA – stariji uzrast Amra Šoto ČETVRTAK 13,10
Informatička sekcija Amra Mustafić UTORAK- 1.smjena  13,10
Upozorenje na mine Mirsad Cvrk UTORAK 13,15 – 14,00
CIVITAS Mirsad Cvrk UTORAK 12,20 – 13,10
Njemački jezik Lejla Vučijak SRIJEDA 13,10
Hor Nizama Aliustić UTORAK, ČETVRTAK 13,10
Likovna sekcija Podgorica Alen PETAK 13,10
Atletika Ajla Hadžikadunić PONEDJELJAK  13,10
Odbojkaška sekcija /Ž/ Ajla Hadžikadunić PONEDJELJAK 13,10
Odbojkaška sekcija/M/ Ajla Hadžikadunić SRIJEDA 13,10