NAZIV SEKCIJE VODITELJ DAN ODRŽAVANJA TERMIN
Klub čitalaca Ajka Karić
Nađa Šteta
ČETVRTAK 11:30-13:15
(smjena 7. i 8.)
Modelarska sekcija Slobodanka Okić
Aida Dolić
ČETVRTAK 12:20-13:50
(smjena 6. i 9.)
Ekološka sekcija
(2. – 5. razred)
Jelena Nanić
Jasmina Alečković
PONEDJELJAK 12:20
(smjena 7. i 8.)
Recitatorska sekcija Dženana Šabanić-Hadrović
Monika Lika
PONEDJELJAK 12:20-13:10 – 1. smjena
13:10-13:55 – 2. smjena
Dramsko – recitatorska sekcija Emina Dautbašić UTORAK 13:10 – 14:00
Literarna Zejna Martinović ČETVRTAK 11:30-13:45
(smjena 7. i 8.)
Likovna sekcija
(1. – 5. razred)
Dženana Osmanbegović
Mirela Suljević
UTORAK 11:35 (smjena 7. i 8.)

Saobraćajna sekcija

Sajma Gušić-Mršo
Nataša Vicić
SRIJEDA 11:30 – I smjena
Mladi kreativci Belma Bašić UTORAK 11:30 – I smjena
13:10 – II smjena
Prava djeteta Eldina Dizdar SRIJEDA 11:30 – I smjena
Ritmička ekcija
(1. razred)
Alisa Pleho ČETVRTAK 11:35-12:20
13:10-13:55
Prva pomoć Dženita Batinić PONEDJELJAK
PETAK
13:10 – 14:00
13:10 – 14:00
Novinarska i filimska sekcija Amina H. Ibišević ČETVRTAK 13:10 – 14:00
Literarna sekcija
(6-9. razred)
Nedim Hastor SRIJEDA 13:10 (smjena 6. i 9.)
Naučno – tehnička sekcija Mirnesa Velić ČETVRTAK 13:10 – 14:00
Sportsko – tehnička sekcija Amra Šoto PETAK 13:10 – 14:00
Upozorenje na mine Mirsad Cvrk UTORAK 13:10 – 14:00
CIVITAS Mirsad Cvrk PETAK 13:10 – 14:00
Hor Nizama Aliustić
Likovna sekcija Podgorica Alen UTORAK 13:10 – 14:00
Atletika Ajla Hadžikadunić PONEDJELJAK  13:10
Odbojka /Ž/ Ajla Hadžikadunić ČETVRTAK 12:30 (smjena 7. i 8.)
Odbojka /M/ Ajla Hadžikadunić SRIJEDA 13:10
Nogomet Ajla Hadžikadunić UTORAK 12:30 (smjena 7. i 8.)