Šetnja gradom odjeljenja 1.b

U petak, 07.11.2014. godine učenici/ce 1.b sa učiteljicom Ajkom Karić su šetnjom kroz grad (bliža okolina škole) posjetili raskrsnicu u sklopu realizacije sadržaja teme “Saobraćaj” iz nastavnog predmeta Moja okolina.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .