0
Vijesti

Dana 17.03.2015.g. u našoj školi održano je školsko takmičenje, odnosno praktični dio CIVITAS-ovog „Projekta građanin“. U projektu su učestvovala tri odjeljenja devetih razreda i članovi sekcije CIVITAS. Takmičarske ekipe predstavile su se temama:„Grafiti na školskoj fasadi“; „Nedostatak školske opreme u našoj školi“; „Ovisnost o internetu“; „Grafiti u našem gradu“. Jedan od ciljeva takmičenja bio je odabrati najbolji rad. Taj zadatak imao je žiri koji su činili nastavnice Nevzeta Doljančić, Alma Čatal-Hurem, Nataša Vicić i pedagogica Jaganjac Mirsada.
Konkurencija je bila velika, a najbolja među najboljima, po odluci žirija bila je tema: „Nedostatak sportske opreme u našoj školi“. Tu temu su prezentirali članovi sekcije Civitas-a u sastavu: Alma Abaspahić, Dia Bičakčić, Hana Biševac , Hana Haljevac, Aljoša Subotić, Zoe Ibrahimović, Amila Mašović, Sara Turkić i Nira Arapović. Što znači da će učenici temom : „Nedostatak školske opreme u našoj školi“ predstavljati školu na Općinskom takmičenju koje će se održati u aprilu. Sve grupe su pokazale zavidan nivo poznavanja problema kojim su se bavile, ali i izuzetnu kreativnost u izradi portfolija, te vještine uspješnog istraživanja, analize i prezentiranja. U prezentiranju pomenutih tema posebno su se istakli sljedeći učenici : Aljoša Subotić, Amila Mašović, Zoe Ibrahimović, Hana Haljevac, Hana Šiljak, Samed Bašić, Mirza Imamović i Adna Sarić koji su i usmeno dobili pohvalu.

[EasyGallery key='69’]